Jednostki obsługiwane przez MGZO w Drezdenku
Szkoła Dyrektor Adres Strona internetowa
Zespół Szkół
im. H. Sienkiewicza
w Drezdenku
mgr Beata Machelska ul. Portowa 1 66-530 Drezdenko,
tel. (0-95) 762 09 52
www.drezdenko.pl
Gimnazjum nr 1
im. Józefa Nojiego
w Drezdenku
mgr Zbigniew Kubasik 866-530 Drezdenko,
plac Wolności 8
tel. (0-95) 762 06 05
www.gim1drezdenko.pl
Szkoła Podstawowa
nr 1
w Drezdenku
mgr Sławomir Wojciuszkiewicz Szkolna 11, 66 – 530 Drezdenko,
tel. (0-95) 762 03 60
www.sp1drezdenko.neostrada.pl
Publiczne Przedszkole
w Drezdenku
mgr Danuta Kaczmarek ul. Kopernika 16, 66-530 Drezdenko,
tel. (095) 762 11 94
www.drezdenko.pl
Szkoła Podstawowa
w Drawinach
mgr Dorota Piątek 66 - 530 Drezdenko, Drawiny 62,
tel. (0-95) 762 41 70
www.drezdenko.pl
Szkoła Podstawowa
w Grotowie
mgr Elżbieta Rezler 66-530 Drezdenko, gm. Drezdenko
tel. (0-95) 762 44 92
www.drezdenko.pl
Szkoła Podstawowa
w Goszczanowie
mgr Teresa Król 66-530 Drezdenko, gm. Drezdenko
tel. (0-95) 762 42 11
----------
Szkoła Podstawowa
w Gościmiu
mgr Beata Świtoń 66-530 Drezdenko, gm. Drezdenko
tel. (0-95) 762 42 70
www.drezdenko.pl
Szkoła Podstawowa
w Niegosławiu
mgr Urszula Kasper 66 - 530 Drezdenko, Niegosław 69
tel. (0-95) 762 43 24
www.drezdenko.pl
Szkoła Podstawowa
w Rąpinie
mgr Grażyna Sikora 66 - 530 Drezdenko, Rąpin 54
tel. (0-95) 762 44 27
www.drezdenko.pl
Szkoła Podstawowa
w Starych Bielicach
mgr Elżbieta Szmyd 66 - 530 Drezdenko, Stare Bielice
tel. (0-95) 762 30 03
www.drezdenko.pl
Szkoła Podstawowa
w Trzebiczu
mgr Beata Turczyn 66-530 Drezdenko, ul. Szkolna 1
tel. (0-95) 762 45 25
www.drezdenko.pl