Miejsko - Gminny Zespół Oświaty
w Drezdenku


ul. Ogrodowa 1
66-530 Drezdenko
tel. (0-95) 763 81 03, 762 81 02
fax. (+48 95) 762 08 50
email: mgzo@oswiata.drezdenko.pl

Aktualizacja:
04.10.2012 r.
W dziale PRZETARGI dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na "Cyfrową Szkołę".
Aktualizacja:
19.09.2012 r.
W dziale PRZETARGI dodano ogłoszenie o przetargu Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej w Niegosławiu w ramach projektu: "Cyfrowa Szkoła".
Aktualizacja:
09.09.2012 r.
Wprowadzono zmiany w dziale MŁODOCIANI,
Uruchomiono podstronę projektu edukacyjnego - indywidualizacja procesu nauczania.
Aktualizacja:
01.08.2012 r.
W dziale PRZETARGI dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na place zabaw.
Aktualizacja:
18.04.2012 r.
W dziale PRZETARGI dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych .
Aktualizacja:
29.03.2012 r.
W dziale PRZETARGI dodano ogłoszenie o przetargu na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkolnych .