§
Zbiór aktów prawnych

P
R
A
W
O


O
Ś
W
I
A
T
O
W
E


Uchwały miejscowe

Uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku z 2011 roku

Uchwały Rady Miejskiej w Drezdenku z 2010 roku

Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenia z 2009 r.

Zarządzenia Dyrektora MGZO

2011 r.2010 r.
2009 r.2008 r.
2007 r.206 r.

Ustawy i rozporządzenia